Szkolenie pierwszej pomocy w Państwa firmie

Szkolenie pierwszej pomocy

Czas trwania

8 godzin

Cena kursu

149 zł/os

Jako marka Passio Poland od 2014 roku zajmujemy się kompleksową obsługą organizacji szkoleń pierwszej pomocy dla firm i instytucji. Zaufali nam m.in. Nestlé Polska S.A., Pratt & Whitney Rzeszów, Nowy Styl, Ministerstwo Cyfryzacji oraz setki mniejszych firm i instytucji. Nasze szkolenia wyróżniają się w pełni profesjonalnym podejściem i zaangażowaniem instruktorów – pasjonatów. Organizacja szkoleń pierwszej pomocy w firmie składa się z trzech etapów.

Etap 1 – Audyt zewnętrzy

Audyt zewnętrzy to szczegółowa analiza zagrożeń wynikających ze specyfiki pracy w Państwa firmie. Na podstawie audytu tworzymy mapę zagrożeń oraz oceniamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych wypadków. Zapoznajemy się z procedurami bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i powiadamiania ratunkowego w razie wypadku. Analizujemy również poziom wyszkolenia pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy i procedur bezpieczeństwa.

Etap 2 – Przygotowanie oferty

Na podstawie audytu zewnętrznego przygotowujemy dla Państwa raport aktualnego stanu bezpieczeństwa i prewencji w razie wypadku wraz z rekomendowanym programem szkolenia dla pracowników. Możemy przygotować również propozycje zmian mogących poprawić bezpieczeństwo w Państwa firmie.

Cena jednodniowego kursu (8 godzin lekcyjnych) od 149 zł / os.

Etap 3 – Szkolenie

Szkolenie dla pracowników odbywa się w siedzibie firmy i składa się z trzech części:

 1. Wykład – godzinny wykład, podczas którego analizujemy akty prawne, omawiamy zasady bezpieczeństwa w trakcie udzielania pierwszej pomocy oraz przedstawiamy schematy i procedury ratownicze.
 2. Ćwiczenia – cztery bloki ćwiczeniowe każdy trwa 1h, w których pracownicy ćwiczą schematy i procedury ratownicze. Przykładowe bloki ćwiczeniowe:
  • Blok I – Resuscytacja krążeniowo oddechowa z wykorzystaniem AED
  • Blok II – Pozycja boczna oraz zadławienie
  • Blok III – Urazy i tamowanie krwotoków
  • Blok IV – Stany nagłe (zawał serca, epilepsja, udar mózgu, cukrzyca, hipotermia)
 3. Symulacje – przygotowujemy scenariusze symulacyjne w środowisku pracy mające na celu sprawdzenie posiadanych umiejętności oraz ugruntowanie zdobytej wiedzy. Dzięki symulacji pracownicy zyskują pewność siebie niezbędną w realnej akcji ratowniczej a także ćwiczą zarządzanie zespołem w warunkach dużego stresu.

Standardy szkolenia

 • Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji.
 • Posiadamy symulatory (fantomy/manekiny) o wysokiej wiarygodności klinicznej, co przekłada się na większy realizm w resuscytacji. W trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić jakość wykonywanej resuscytacji, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.
 • W naszych szkoleniach skupiamy się również na umiejętnościach pozatechnicznych tzw. NTS (Non-Technical Skills) czyli m. in. umiejętności komunikacji, kierowania zespołem a także bycia członkiem zespołu.
 • Uczestników dzielimy na 8-mio osobowe grupy – zapewniamy 1-go instruktora na 8-miu kursantów.
 • Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności z udzielania pierwszej pomoc
 • Istnieje możliwość zaopatrzenia pracowników w autorki poradnik pierwszej pomocy PASSIO POLAND – koszt 25 zł / os.

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk