Szkolenia pierwszej pomocy dla Pracowników Szkół

Szkolenia pierwszej pomocy dla Pracowników Szkół

Czas trwania

8 godzin

Cena kursu

99 zł/os

Obowiązek prawny jest często główną motywacją do odbycia kursu z zasad udzielania pierwszej pomocy. Celem naszych szkoleń jest całkowita zmiana tej motywacji i przedstawienie pierwszej pomocy, jako moralnego obowiązku, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa dla naszych najbliższych. Uświadamiamy, że to my, zwykli ludzie jesteśmy pierwszymi ogniwami łańcucha przeżycia i to w naszych rękach spoczywa ludzkie życie. Gwarantujemy, że po naszym szkoleniu całkowicie zmienimy twoje nastawienie do pierwszej pomocy.

Standardy naszych szkoleń

 • Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji
 • Posiadamy symulatory (fantomy/manekiny) o wysokiej wiarygodności klinicznej, co przekłada się na większy realizm w resuscytacji. W trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.
 • W naszych szkoleniach skupiamy się również na umiejętnościach pozatechnicznych tzw. NTS (Non-Technical Skills) czyli m. in. umiejętności komunikacji, kierowania zespołem a także bycia członkiem zespołu.
 • Uczestników dzielimy na 8-mio osobowe grupy – zapewniamy 1-go instruktora na 8-miu kursantów.

Kluczowa wiedza i umiejętności przekazywane na kursie

1. Resuscytacja krążeniowo oddechowa osoby dorosłej i dziecka:

 • Aspekty prawne i psychologiczne oraz motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Rozpoznawanie NZK
 • Udrożnienie dróg oddechowych i ocena oddychania w celu potwierdzenia zatrzymania krążenia
 • Dobrej jakości uciśnięcia klatki piersiowej i wentylacja metodą usta – usta
 • Bezpieczne, pewne i szybkie posługiwanie się Automatycznym Defibrylatorem Zewnętrznym (AED)
 • Analiza informacji zwrotnej z urządzeń monitorujących poprawność wykonywania RKO w celu eliminacji błędów i utrwalenia dobrych nawyków

2. Stany nagłe u dzieci:

 • Omdlenie
 • Epilepsja
 • Cukrzyca
 • Niedrożność dróg oddechowych
 • Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny
 • Duszność

3. Urazy u dzieci:

 • Oparzenie
 • Urazy kostno-stawowe
 • Rany i krwotoki
 • Urazy w obrębie głowy

Po ukończonym kursie uczestnik otrzymuje:

  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Kurs pierwszej pomocy dla pracowników szkół.”
  • Możliwość zakupu autorskiego poradnika pierwszej pomocy „Zanim usłyszysz sygnały” w cenie 19 zł

Placówka edukacyjna otrzymuje certyfikat potwierdzający przeszkolenie pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk