Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

Czas trwania

2 godziny

Cena kursu

do uzgodnienia

Zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych to nieustający problem wśród młodzieży w wieku szkolnym. Na szkoleniu Policjant lub Ratownik Medyczny przedstawia problem społeczny, jakim jest używanie narkotyków, charakteryzuje środki odurzające i substancje psychotropowe oraz przedstawia aktualną wykładnie prawa z naciskiem na konsekwencje prawne a także zdrowotne.

Szkolenie jest oferowane w dwóch formach:

 1. Szkolenie dla pracowników szkoły lub rodziców. Zakres wiedzy:
  • charakterystyka problemu społecznego zażywania narkotyków – środków odurzających i substancji psychotropowych (wygląd, zapach, sposoby zażywania);
  • objawy zażycia poszczególnych środków odurzających i substancji psychotropowych i sposób postępowania w przypadku ujawnienia posiadania lub zażywania narkotyków.
 2. Wykład dla uczniów. Zakres wiedzy:
  • charakterystyka problemu społecznego zażywania narkotyków;
  • objawy zażycia poszczególnych środków odurzających i substancji psychotropowych;
  • konsekwencje prawne posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk