Profilaktyka zdrowia

Profilaktyka zdrowia

Czas trwania

4 godziny

Cena kursu

do uzgodnienia

Zdrowie to dobro, o które powinien się troszczyć każdy człowiek. Pracodawcy, jednostki indywidualne starają się zadbać o zdrowie wszystkich swoich pracowników korzystając z szeroko zaplanowanych działań z zakresu ochrony zdrowia, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Są to tzw. programy polityki zdrowotnej. Programy te zawierają konkretne cele i określają termin, w jakim mają one zostać zrealizowane. Do ich głównych celów zalicza się:

 • Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych
 • Poprawę stanu zdrowia określonej grupy docelowej

Programy polityki zdrowotnej dotyczą w głównej mierze ważnych zjawisk epidemiologicznych, ważnych problemów zdrowotnych, które dotykają całej lub określonej grupy docelowej, a także wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki. Ważnym działaniem w zakresie zdrowia jest także jego promocja, która często jest utożsamiania jedynie z propagowaniem zdrowego stylu życia, a tak naprawdę dotyczy także wielu innych sfer życia i aktywności społecznej.

Główne zadania to promocja zdrowia oraz profilaktyka z zakresu chorób cywilizacyjnych (np. jak wdrożyć profilaktykę z zakresu chorób układu sercowo- naczyniowego, układu nerwowego oraz zdrowia psychicznego). Każdy projekt jest skrupulatnie wdrażany według indywidualnego zapotrzebowania opracowanego przez specjalistów zdrowia publicznego i profilaktyki zdrowotnej.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna to również działania dla osób starszych oraz obciążonych chorobowo. Zastanów się przez moment czy Twoi bliscy – seniorzy potrafią prawidłowo:

 • wykonywać pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu glikemii ?
 • różnicować i rozpoznawać objawy stanów nagłych takich jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu?
 • prawidłowo interpretować wyniki codziennych pomiarów parametrów życiowych?
 • dobierać dietę i układać posiłki według potrzeb i ich stanu zdrowia?
 • poruszać się po „dżungli” medycznych ścieżek – podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych czy szpitali?
 • czy mają wiedzę na temat prawidłowego przyjmowania lekarstw (w tym przyjmowania leków drogą podskórna np. insuliny)
 • czy wiedzą jak zapobiegać chorobom wieku starczego?

Nasze doświadczenie z zakresu promocji zdrowia i dydaktyki zdrowotnej, zaangażowanie oraz chęć wprowadzenia zmian w nawykach zdrowotnych społeczeństwa to dobry adres, pod którym możesz znaleźć początek drogi ku lepszemu zdrowiu.

Na czym polega profilaktyka? Jej celem jest zredukowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na zdrowie psychiczne oraz zmniejszenie liczby zaburzeń. Aby skutecznie działać w tym kierunku należy skupić się na zbilansowaniu poszczególnych sfer życia.

 • aktywność fizyczna
 • zdrowy sen
 • zdrowe odżywianie
 • sposób, w jaki komunikujemy się z otoczeniem
 • czy potrafimy wyrażać emocje?
 • i co ciekawe…czy potrafimy marzyć?

Te czynniki mocno wpływają na nasz stan emocjonalny, który jest nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania.

Szczegóły poznają Państwo na szkoleniu.

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk