Próbna ewakuacja Uczniów i Pracowników Szkoły

Próbna ewakuacja Uczniów i Pracowników Szkoły

Czas trwania

2 godziny

Cena kursu

dostosowana indywidualnie

Biorąc pod uwagę, że bezpieczna i sprawna ewakuacja z budynku to czynność priorytetowa w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, oferujemy Państwu kompleksową usługę organizacji ćwiczeń ewakuacyjnych i wsparcie w ich przeprowadzeniu, co pomoże w realizacji obowiązku wynikającego z obowiązującego prawa.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

§ 17. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji

  • 1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
  • 2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Oferta obejmuje:

  • przygotowanie scenariusza próbnej ewakuacji
  • zgłoszenie ćwiczeń do właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
  • możliwość organizacji pozoracji, zadymienia pomieszczeń oraz nawiązanie współpracy przy ćwiczeniach z najbliższą jednostką OSP
  • audyt przebiegu ewakuacji pod kątem występujących nieprawidłowości zakończony sprawozdaniem z przeprowadzonej ewakuacji
  • przygotowanie scenariusza próbnej ewakuacji

W realizację ewakuacji zaangażowani są pasjonaci pożarnictwa – strażacy PSP oraz specjaliści ochrony przeciwpożarowej, nad bezpieczeństwem ćwiczeń czuwają Ratownicy Medyczni

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk