Pierwsza pomoc dla Pracowników Żłobków i Przedszkoli

Pierwsza pomoc dla Pracowników Żłobków i Przedszkoli

Czas trwania

4 godziny (wersja basic), 8 godzin (wersja advanced)

Cena kursu

dostosowana indywidualnie

Oferujemy Państwu maksymalnie praktyczne szkolenie pierwszej pomocy uwzględniające najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia występujące wśród dzieci i niemowląt.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Art. 18a. Szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy

 • 1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia, co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
 • 2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

To ważny zapis w prawie, który poza wewnętrznym poczuciem potrzeby posiadania umiejętności związanych z ratowaniem ludzkiego życia powinien mobilizować nas do regularnego szkolenia w zakresie pierwszej pomocy pediatrycznej.

Kluczowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • motywacja i aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • omdlenie
 • duszności, w tym astma
 • epilepsja
 • cukrzyca
 • oparzenia
 • urazy kostno-stawowe
 • drobne zranienia i krwotoki
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje:

 • certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności uczestnika
 • możliwość zakupu autorskiego poradnika pierwszej pomocy „Zanim usłyszysz sygnały” w cenie 19 zł

Organizator szkolenia otrzymuje certyfikat potwierdzający przeszkolenie pracowników z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk