Patogeny przenoszone przez krew

Patogeny przenoszone przez krew

Czas trwania

2 godziny

Cena kursu

wycena indywidualna

W Polsce ryzyko zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi dotyczy przede wszystkim trzech wirusów: wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV), typu C (HCV) i ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV). Możliwość taka obejmuje również inne wirusy.

Statystyki według ostatnich badań epidemiologicznych):

  • 150 000-250 000 osób dorosłych zakażonych jest wirusem HCV
  • 300 000 osób zakażonych jest wirusem HBV
  • 20 000 osób zakażonych jest wirusem HIV

Poruszane zagdanienia na szkoleniu:

  • Krew i jej składniki
  • Ryzyko zawodowe
  • Ekspozycja na krew
  • Patogeny przenoszone przez krew
  • Szczegółowe omówienie wybranych chorób
  • Czynniki i zachowania zapobiegające przed kontaktem z krwią
  • Postępowanie poekspozycyjne

Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów szkolenia.

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk