Pakiet szkoleń dla niesłyszących

Pakiet szkoleń dla niesłyszących

Czas trwania

8 godzin

Cena kursu

159 zł/os

Jesteśmy bardzo mocno zaangażowani aby dotrzeć do każdej grupy społecznej, w celu przekazywania wiedzy i umiejętności, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszą jakość życia w sferze zdrowia.

Osoby niesłyszące oraz posługujące się językiem migowym mają możliwość aby w pełni odebrać szkolenie w „języku swojego serca”. Oznacza to, że każde szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, promocji, profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania stresem prowadzone jest przez kadrę medyczną, która posługuje się na co dzień językiem migowym w swojej pracy – są to nasi ratownicy medyczni, którzy również są tłumaczami Polskiego Języka Migowego. Indywidualnie stworzony program szkoleń dla osób niesłyszących oraz słabosłyszących oparty jest o wiedzę oraz doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością słuchową.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dedykowane dla osób niesłyszących to przede wszystkim praktyka oraz dostosowanie algorytmów postępowania dedykowane specjalnie dla niniejszej grupy. Każdy program szkolenia został dopracowany tak, aby dostosować się do potrzeb osób niesłyszących. Zależy nam aby dotrzeć do jak największej grupy osób z niepełnosprawnością słuchową, tak aby każdy niesłyszący mógł poczuć się bezpiecznie i zdobył niezbędną wiedzę z zakresu postępowania w stanach nagłych ale również poznał działania profilaktyczne pozwalające na cieszenie się dłuższym życiem oraz lepszą jakością życia.

Podsumowując w naszej ofercie dla osób niesłyszących znajdują się szkolenia z zakresu:

  • Pierwsza Pomoc
  • Profilaktyka Zdrowotna
  • Zarządzanie stresem i emocjami

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk