Obiektywna ocena jakości snu oraz aktywności fizycznej

Czas trwania

8 godzin

Cena kursu

wycena indywidualna

Odpowiednia ilość dobrej jakości snu jest niezbędna dla dobrego zdrowia, wysokiej jakości życia i utrzymania odpowiedniego poziomu efektywności w pracy. Biorąc pod uwagę potencjalne negatywne skutki niewystarczającej ilości dobrej jakości snu na zdrowie, dobre samopoczucie i wydajność w pracy, konsekwencje pozbawienia snu mają daleko idące konsekwencje ekonomiczne. Pozostawanie w domu przez dłuższy czas może stanowić poważne wyzwanie dla utrzymania aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia i niski poziom aktywności fizycznej mają negatywny wpływ na jakość snu, zdrowie, samopoczucie i jakość życia.

Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego w USA w grupie osób aktywnych zawodowo wskazują jak zmienione warunki życia i pracy odbiły się na jakości snu:

 • 53% badanych wskazało, że poświęcają mniej czasu na sen niż przed pandemią
 • 65% badanych uważa, że ich sen był zdrowszy przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią
 • 68% badanych odczuwa stres lub ma trudności z zasypianiem nawet po zniesieniu obostrzeń
 • 98% badanych zaobserwowało problemy ze snem, których nie doświadczali przed pandemią

Źródło:sleepstandards.com/healthcare-workers-sleep-covid-19/

Profesjonalna ocena czynników wpływających na efektywność w pracy (poziom aktywności fizycznej, jakość snu, jakość życia, odżywianie) pozwoli opracować spersonalizowane raporty oraz rekomendacje mające na celu wskazanie najbardziej efektywnych sposobów ograniczania negatywnych efektów zdrowotnych związanych z pandemią COVID-19

Oferujemy Państwu przeprowadzenie profesjonalnej, obiektywnej oceny aktywności fizycznej oraz jakości snu

 • Urządzenie akcelerometryczne ActiGraph wGT3X-BT przechwytuje i rejestruje w wysokiej rozdzielczości dane, które są przekształcane
  w różnorodne obiektywne miary aktywności fizycznej i snu przy użyciu algorytmów opracowanych i zatwierdzonych przez członków akademickiej społeczności badawczej.
 • Actiheart 5 to najmniejsze i najlżejsze dostępne na rynku urządzenie umożliwiające zapis EKG i rejestrację aktywności fizycznej. Urządzenie zapewnia pełną rejestrację przebiegu EKG, trójosiową akcelerometrię, zmienność rytmu serca (HRV) oraz obliczanie wydatku energetycznego.

Przed zaprogramowaniem urządzenia może zostać przeprowadzona analiza składu masy ciała za pomocą profesjonalnego analizatora TANITA DC-360 S. Jako uzupełnienie badania zalecamy wypełnienie on-line Kwestionariusza Jakości Snu Uniwersytetu Pittsburgh® oraz dzienniczka podejmowanych aktywności. Zalecamy również wypełnienie kwestionariusza oceny jakości życia oraz
częstości spożywania określonych produktów żywnościowych

Aby uzyskać najdokładniejsze dane osoba badana powinna nosić urządzenie przez 24h na dobę przez 7 kolejnych dni jedynie z wyłączeniem czasu przeznaczonego na kąpiel, basen (kontakt z wodą). Dla pracowników, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli zgłosić się do naszego laboratorium istnieje możliwość wysyłki zdezynfekowanego urządzenia kurierem (ta opcja niestety nie może obejmować oceny składu masy ciała). Wdrożone w naszym laboratorium procedury epidemiologiczne minimalizują kontakt osobisty, dzięki czemu możemy zapewnić w pełni bezpieczne warunki badania, dla pracowników, którzy skorzystają z pełnego badania uwzględniającego ocenę składu masy ciała. Badanie to stanowi doskonałą okazję do kontynuacji oraz rozszerzenia poprzedniego projektu obejmującego ocenę sprawności fizycznej dla pracowników, którzy brali w nim udział wcześniej. Ponowna analiza składu masy ciała oraz obiektywna ocena aktywności fizycznej może pomóc ocenić efekty realizacji przez pracowników opracowanych wcześniej rekomendacji oraz modyfikację rekomendacji z uwzględnieniem indywidualnych preferencji.

Na podstawie zebranych danych dla każdego pracownika zostanie opracowany szczegółowy raport obejmujący:

 • wydatek energetyczny
 • ilość oraz intensywność podejmowanej aktywności fizycznej
 • długość zasypiania
 • długość snu oraz przebudzanie się
 • efektywność i jakość snu
 • szczegółowa analiza składu masy ciała uwzględniająca poprzednie badanie* i zmianę
 • indywidualne rekomendacje dotyczące sposobów poprawy aktywności fizycznej, jakości snu oraz żywienia w zmienionych warunkach życia i pracy

*Dla pracowników którzy brali udział w poprzednim badaniu

Autor i prowadzący badania: dr n. zdr. Piotr Matłosz

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk