Health Mentoring – Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego

Health Mentoring – Profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego

Czas trwania

8 godzin

Cena kursu

wycena indywidualna

Zdrowie to dobro, o które troszczy się każdy człowiek. Pracodawcy, jednostki indywidualne starają się zadbać o zdrowie wszystkich swoich pracowników korzystając z szeroko zaplanowanych działań z zakresu ochrony zdrowia, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Są to tzw. programy polityki zdrowotnej. Programy te zawierają konkretne cele i określają termin, w jakim mają one zostać zrealizowane. Do ich głównych celów zalicza się:

 • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych
 • poprawę stanu zdrowia określonej grupy docelowej

Programy polityki zdrowotnej dotyczą w głównej mierze ważnych zjawisk epidemiologicznych, ważnych problemów zdrowotnych, które dotykają całej lub określonej grupy docelowej, a także wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki. Ważnym działaniem w zakresie zdrowia jest także jego promocja, która często jest utożsamiania jedynie z propagowaniem zdrowego stylu życia, a tak naprawdę dotyczy także wielu innych sfer życia i aktywności społecznej.
Jak działa Program Profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia w Twoich przedsiębiorstwie?
Żyjemy w czasach, kiedy słowo „pandemia” pojawia się w większości nagłówków serwisów informacyjnych. Działania z zakresu edukacji zdrowotnej pozwolą wdrożyć w Twoim przedsiębiorstwie działania informacyjne oraz edukacyjne:

 • jak radzić sobie w czasach zagrożenia zdrowotnego
 • czym jest zagrożenie zdrowotne w danym temacie
 • jak właściwie zadbać o zdrowie psychiczne i fizyczne

Indywidualne podejście do pracowników zaczyna się od zgłębienia głównej problematyki zdrowotnej związanej z zakresem działań w przedsiębiorstwie. Każdy projekt jest skrupulatnie wdrażany według indywidualnego zapotrzebowania opracowanego przez specjalistów zdrowia publicznego i profilaktyki zdrowotnej.

Nasze doświadczenie z zakresu promocji zdrowia i dydaktyki zdrowotnej, zaangażowanie oraz chęć wprowadzenia zmian w nawykach zdrowotnych społeczeństwa to dobry adres pod którym możesz znaleźć początek drogi ku lepszemu zdrowiu.
Problemy związane ze zdrowiem psychicznym spotykają nas lub naszych bliskich. Może być ich wiele, a kluczem do właściwej terapii jest zawsze prawidłowa diagnoza. Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego jest niezmiernie ważna. W chwili obecnej ocenia się, że niemal 25% wszystkich ludzi dotknięta jest zaburzeniami psychicznymi o różnym podłożu.

Na czym polega profilaktyka? Jej celem jest zredukowanie zagrożeń mogących mieć wpływ na zdrowie psychiczne oraz zmniejszenie liczby zaburzeń. Aby skutecznie działać w tym kierunku należy skupić się na zbilansowaniu poszczególnych sfer życia. Jakich sfer życia?

 • aktywność fizyczna
 • zdrowy sen
 • zdrowe odżywianie
 • sposób w jaki komunikujemy się z otoczeniem
 • czy potrafimy wyrażać emocje
 • i co ciekawe…czy potrafimy marzyć

To czynniki, które bardzo mocno wpływają na nasz stan emocjonalny, który jest nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania.

Szczegóły i zapisy u koordynatora szkolenia:

Mateusz Mokrzycki, 531 382 147, biuro.passio@gmail.com

Koszyk